DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2358

Nhan đề: Tiêu chí hóa chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Phương
Từ khoá: Tiêu chí
Kiến Thức
Kĩ Năng
Giáo dục phổ thông
Năm xuất bản: 2009-11
Mô tả: Khoa học giáo dục, số 50, tháng 11/2009. Tháng 29-32,36
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2358
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0433.pdf5 trang2,11 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback