Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2356
Title: Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Authors: Nguyễn, Thị Thu Vân
Keywords: Đổi mới
Đào tạo
Bồi dưỡng cán bộ
Công chức
Issue Date: 2009-11
Description: Tạp chí quản lí nhà nước, số 166, tháng 11/2009. Trang 30-34
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2356
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0434.pdf5 trang3.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.