Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2294
Title: Phân tích và lựa chọn phương pháp tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán
Keywords: Thuế
Chứng khoán
Phương pháp
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Số 15(237), Tr. 38-40
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2294
Appears in Collections:Kế toán - Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KT_0091.pdf919.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.