Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2268
Title: Giải pháp quản lí phát triển đội ngũ giáo viên ở các trung tâm công nghệ thông tin thành phố Hà Nội
Authors: Triệu, Thị Thu
Keywords: Quản lý
Đội ngũ giáo viên
Hà Nội
Issue Date: 2009-08
Description: Tạp chí giáo dục, sô 220, kì 2, tháng 8/2009. Trang 53-54,52
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2268
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0464.pdf3 trang1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.