Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2262
Title: Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long - Thực trạng và giải pháp
Authors: Phạm, Huy Tư
Keywords: Chất lượng
Cán bộ quản lí
Vĩnh Long
Issue Date: 2009-07
Description: Tạp chí Giáo dục, số 217, kì 1, tháng 7/2009. Trang 57-58
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2262
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0461.pdf2 trang1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.