Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2245
Title: Phát triển đội ngũ cán bộ trình độ cao đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo trong hệ thống giáo dục Đại học hiện nay
Authors: Bùi, Thị Thu Hương
Keywords: Phát triển
Đội ngũ cán bộ
Chất lượng
Giáo dục Đại học
Issue Date: 2009-09
Description: Tạp chí giáo dục, số 221, kì 1, tháng 9/2009. Trang 16-19
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2245
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0471.pdf4 trang2.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.