Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2244
Title: Ảnh hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến thoát nước đô thị cổ Hội An
Authors: Thái, Hoàng Vũ
Advisor: Nguyễn, Thế Hùng
Keywords: Xây dựng công trình thủy
Nước biển dâng
Biến đổi khí hậu
Thoát nước
Hội An
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2244
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.93.pdfToàn văn3.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt156.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.