Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2243
Title: Một số đánh giá về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay đến dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới
Authors: Vũ, Quốc Huy
Lê, Văn Chiến
Keywords: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Khủng hoảng
Kinh tế
Tài chính
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, Số 8(160), Tr. 14-23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2243
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0303.pdf4.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.