DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Sản xuất tự động >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2233

Nhan đề: Nghiên cứu phương pháp chẩn đoán hư hỏng bộ truyền bánh răng bằng phân tích tín hiệu âm thanh
Tác giả: Trần, Kim Phúc
Người hướng dẫn: Lê, Cung
Từ khoá: Sản xuất tự động
Bộ truyền bánh răng
Tín hiệu âm thanh
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2233
Appears in Collections:Sản xuất tự động

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.91.pdfToàn văn7,77 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt7,77 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback