Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2226
Title: Nghiên cứu một số vấn đề về thị trường điện và ứng dụng tính toán giá truyền tải cho hệ thống truyền tải điện của EVN
Authors: Trần, Đình Phúc
Advisor: Đinh, Thành Việt
Keywords: Mạng và hệ thống điện
Giá truyền tải
Hệ thống truyền tải điện
EVN
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2226
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.90.pdfToàn văn1.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt198.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.