DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Mạng và hệ thống điện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2224

Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng thiết bị SVC để điều khiển nâng cao ổn định điện áp cho hệ thống điện
Tác giả: Phan, Thành Việt
Người hướng dẫn: Ngô, Văn Dưỡng
Từ khoá: Mạng và hệ thống điện
Thiết bị SVC
Ổn định điện áp
Hệ thống điện
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2224
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.101.pdfToàn văn3,44 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt1,45 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback