Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2223
Title: Một số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng của các NHTM nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Kiên Giang
Authors: Trương, Hoàng Lương
Keywords: Ngân hàng thương mại
Tín dụng
Giải pháp
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Số 21(294), Tr. 27-30, 36
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2223
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0306.pdf3.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.