DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Mạng và hệ thống điện >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2222

Nhan đề: Nghiên cứu ứng dụng PLC và phần mềm WINCC để điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kV
Tác giả: Phạm, Văn Tường
Người hướng dẫn: Đoàn, Anh Tuấn
Từ khoá: Mạng và hệ thống điện
Ứng dụng PLC
Phần mềm WINCC
Trạm biến áp 110kV
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2222
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.121.pdfToàn văn3,06 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt793,61 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback