DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Kỹ thuật Ô tô - máy kéo >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2203

Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng biodiesel trên động cơ Diesel Mazda WL
Tác giả: Phạm, Hồng Chương
Người hướng dẫn: Dương, Việt Dũng
Từ khoá: Kỹ thuật ô tô - Máy kéo
Biodiesel
Động cơ Diesel Mazda WL
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2203
Appears in Collections:Kỹ thuật Ô tô - máy kéo

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.122.pdfToàn văn7,55 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt4,84 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback