DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ nhiệt >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2182

Nhan đề: Nghiên cứu, tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của các phương án sử dụng thiết bị ngưng tụ khác nhau trong hệ thống lạnh
Tác giả: Phan, Văn Thảo
Người hướng dẫn: Võ, Chí Chính
Từ khoá: Công nghệ nhiệt
Thiế bị ngưng tụ
Hệ thống lạnh
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2182
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.115.pdfToàn văn1,5 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt448,86 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback