Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2182
Title: Nghiên cứu, tính toán và đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của các phương án sử dụng thiết bị ngưng tụ khác nhau trong hệ thống lạnh
Authors: Phan, Văn Thảo
Advisor: Võ, Chí Chính
Keywords: Công nghệ nhiệt
Thiế bị ngưng tụ
Hệ thống lạnh
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2182
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.115.pdfToàn văn1.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt448.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.