Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2180
Title: Ảnh hưởng của thay đổi lãi suất đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại
Authors: Võ, Thành Danh
Lê, Trương Minh Triết
Keywords: Ngân hàng thương mại
Lãi suất
Hoạt động tín dụng
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 12-2009, Tr.29-34
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2180
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0286.pdf2.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.