Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2178
Title: Nghiên cứu tính toán đưa ra giải pháp giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của nồi hơi công nghiệp
Authors: Phạm, Tuấn Khải
Advisor: Hoàng, Ngọc Đồng
Keywords: Công nghệ nhiệt
Nồi hơi công nghiệp
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2178
Appears in Collections:Công nghệ nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.95.pdfToàn văn1.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt494.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.