Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2168
Title: Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa nhằm đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế
Keywords: Tài chính
Chính sách tiền tệ
Chính sách tài khóa
Phát triển kinh tế
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 23-12/2009, Tr.5-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2168
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0283.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.