Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2166
Title: Điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà phục hồi tăng trưởng
Keywords: Tài chính
Ngân hàng
Chính sách tiền tệ
Kinh tế vĩ mô
Phục hồi tăng trưởng
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 5-3/2010, Tr.17-20
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2166
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0279.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.