Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2159
Title: Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới và kinh nghiệm điều chỉnh chính sách kinh tế của Trung Quốc: Một số ghi nhận qua chuyến đi khảo sát nghiên cứu
Authors: Trần, Xuân Lịch
Lê, Xuân Sang
Keywords: Tác động
Tổ chức thương mại
Kinh nghiệm điều chỉnh
Chính sách kinh tế
Trung Quốc
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Quản lý kinh tế. Số 12-2007. Tr.62-67.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2159
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NT_0045.pdf2.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.