DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Ngoại thương : [45]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới và kinh nghiệm điều chỉnh chính sách kinh tế của Trung Quốc: Một số ghi nhận qua chuyến đi khảo sát nghiên cứu

 Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh gia nhập tổ chức thương mại thế giới.

 Tác động của việc gia nhập tổ chức thương mại thế giới đến các doanh nghiệp Việt Nam.

 Việt Nam gia nhập WTO - Cơ hội và thách thức.

 Phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback