Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2150
Title: Nâng cao hiệu quả kích cầu thông qua điều hành tỉ giá và kiểm soát lạm phát
Authors: Lũ, Thị Lâm
Keywords: Tài chính
Điều hành tỷ giá
Kiểm soát lạm phát
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, Số 10(75)-2009, Tr.24-26
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2150
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0267.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.