Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2125
Title: Vai trò của nhà nước trong quản lý hoạt động tài chính ngân hàng: Bài học từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Authors: Đinh, Trọng Thịnh
Keywords: Quản lý
Tài chính
Ngân hàng
Vai trò
Nhà nước
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Số 9(74), Tr. 6-8,37
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2125
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0326.pdf2.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.