Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2124
Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị xác định góc đặt bánh xe ô tô
Authors: Vũ, Trung Kiên
Advisor: Phạm, Đăng Phước, PGS.TS.
Keywords: Sản xuất tự động
Bánh xe ô tô
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về các góc đặt bánh xe ô tô và ảnh hưởng của chúng; Chương 2.Một số phương pháp xác định góc đặt bánh xe ô tô; Chương 3.Thiết kế mô hình thiết bị xác định góc đặt bánh xe ô tô; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2124
Appears in Collections:Sản xuất tự động

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuTrungKien.TT.pdfTóm tắt517.59 kBAdobe PDFView/Open
VuTrungKien.TV.pdfToàn văn3.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.