Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2107
Title: Sử dụng giải pháp tài chính thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam
Authors: Lê, Thị Vân Anh
Keywords: Giải pháp
Tài chính
Xuất khẩu
Trung Quốc
Việt Nam
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Số 8(73), Tr. 57-59
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2107
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0331.pdf739.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.