Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2084
Title: Các thị trường vốn cổ phần mới nổi làm tăng hiệu quả của danh mục đầu tư quốc tế như thế nào?
Authors: Trần, Thị Hải Lý
Keywords: Thị trường vốn
Đầu tư
Quốc tế
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số tháng 6/2009, Tr. 19-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2084
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0338.pdf1.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.