Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2034
Title: Quản trị rủi ro vấn đề đặt ra đối với ngân hàng thương mại Việt nam thời kỳ hậu WTO và dưới sự tác động của khủng hoảng tài chính
Authors: Nguyễn, Văn Dũng
Keywords: Ngân hàng thương mại
Quản trị rủi ro
Khủng hoảng
Tài chính
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số tháng 8/2009, Tr. 28-33
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2034
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0346.pdf3.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.