Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2031
Title: Ngân hàng thương mại với vai trò thực thi chính sách tiền tệ và góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô nền kinh tế
Authors: Phạm, Thái Hà
Keywords: Ngân hàng thương mại
Vai trò
Chính sách tiền tệ
Kinh tế
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kiểm toán, Số 6, Tr. 68-71
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2031
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0347.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.