Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2012
Title: Tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp Việt Nam và một số khuyến nghị
Authors: Lê, Quốc Hội
Nguyễn, Ngọc Sơn
Trần, Thị Thanh Tú
Nguyễn, Thị Minh Huệ
Keywords: Chính sách tiền tệ
Ngân hàng thương mại
Doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Phát triển kinh tế, Số tháng 8/2009, Tr. 23-27
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2012
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0353.pdf2.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.