Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1987
Title: FDI những cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp nội địa
Authors: Nguyễn, Khắc Minh
Nguyễn, Việt Hùng
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Cơ hội
Thách thức
Doanh nghiệp
Issue Date: 2009
Description: Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 147, Tr. 33-41
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1987
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0361.pdf4.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.