DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1952

Nhan đề: Chức năng và ưu, nhược điểm của giáo trình điện tử trong dạy học
Tác giả: Phan, Long
Trần, Sinh Thành
Từ khoá: Giáo dục
Giáo trình
Dạy học
Giáo trình điện tử
Năm xuất bản: 2006
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 130-(kỳ 2-1/2006). Tr. 20-21.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1952
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0287.pdf601,25 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback