DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Tài chính - Ngân hàng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1946

Nhan đề: Nghịch lý diễn biến trên thị trường tiền tệ và xu hướng kinh doanh vốn của ngân hàng thương mại
Tác giả: Đàm, Hồng Phương
Từ khoá: Thị trường tiền tệ
Kinh doanh
Vốn
Ngân hàng thương mại
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Thị trường tài chính tiền tệ, Số 3&4 - 2/2007, Tr. 52-54
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1946
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TC_0379.pdf738,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback