Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1936
Title: Về mối quan hệ giữa các ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai
Keywords: Ngân hàng thương mại
Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2003
Description: Tạp chí Kinh tế Châu Á - TBD, Số 4(45)-8/2003, Tr.1-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1936
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0252.pdf2.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.