Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1885
Title: Sinh viên nghiên cứu khoa học - động lực chính để biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo
Authors: Trần, Văn Nhung
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Sinh viên
Đào tạo
Quá trình
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 130-(kỳ2-1/2006). Tr. 1-2.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1885
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0283.pdf920.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.