DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Ngoại thương >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1870

Nhan đề: Tác động của hội nhập quốc tế vào hoạt động xuất khẩu của Việt Nam: Phân tích theo mô hình sức hút.
Tác giả: Phạm Thị, Nhiệm
Từ khoá: Hội nhập Quốc tế
Xuất khẩu
Việt Nam
Mô hình sức hút
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Kinh tế và phát triển. 2007. Tr.38-41.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1870
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0011.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback