Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1866
Title: Thực trạng và chính sách đầu tư nước ngoài của Trung Quốc và Ấn độ - Nghiên cứu so sánh.
Authors: Phạm, Thái Quốc
Keywords: Đầu tư nước ngoài
Trung Quốc
Ấn Độ
Issue Date: 2007
Description: Tạp Chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới. Số 1-2007. Tr. 30-37.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1866
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NT_0007.pdf2.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.