Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1856
Title: Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học
Authors: Lê, Tiến Thành
Đỗ, Tiến Đạt
Keywords: Chất lượng
Giáo viên
Giáo dục
Tiểu học
Issue Date: 2003-11
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 71-11/2003. Tr. 32-34.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1856
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0256.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.