Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1846
Title: Tổ chức cho trẻ mẫu giáo lớn chơi theo nhóm bạn nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách trẻ em
Authors: Nguyễn, Thị Tính
Hà, Kim Linh
Keywords: Mẫu giáo
Nhóm
Nhân cách
Trẻ em
Issue Date: 2006
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 134-(Kỳ 2-3/2006). Tr. 24-25.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1846
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0261.pdf842.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.