Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1841
Title: Về đánh giá chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ đại học
Authors: Đinh, Hồng Thái
Keywords: Đào tạo
Chương trình
Giáo viên
Mầm non
Đại học
Chương trình đào tạo
Issue Date: 2003
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 70-10/2003. Tr. 23-24.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1841
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0267.pdf897.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.