DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1836

Nhan đề: Thiết kế và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với nội dung dạy học
Tác giả: Trịnh, Quang Từ
Từ khoá: Phương pháp
Dạy học
Thiết kế
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục, Số 154-(kỳ2-1/2007). Tr. 11-13.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1836
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0234.pdf1,96 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback