Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1813
Title: Vận dụng dạy học theo quan điểm hợp tác vào dạy học các phép dời hình cho sinh viên sư phạm Toán
Authors: Nguyễn, Triệu Sơn
Keywords: Dạy học
Sư phạm
Phép dời hình
Sinh viên
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 154-(kì 2-1/2007). Tr. 30-31.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1813
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0228.pdf1.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.