Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1802
Title: Hoạt động huy động vốn của các NHTM trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: Các yếu tố thúc đẩy và một số vấn đề đặt ra cần quan tâm
Authors: Nguyễn, Văn Công
Keywords: Ngân hàng thương mại
Huy động vốn
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Số 14(236), Tr. 26-27
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1802
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0407.pdf675.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.