Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1762
Title: Phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả của chính sách tài khóa trong tình hình mới
Authors: Phí, Trọng Hiển
Keywords: Chính sách tài chính
Chính sách tài khóa
Phương hướng
Giải pháp
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 10 - 5/2007, Tr. 5-9
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1762
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0414.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.