Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1760
Title: Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay
Authors: Nguyễn, Bá Lương
Keywords: Đào tạo
Giáo viên
Tiểu học
Giáo dục
Giải pháp
Chất lượng
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số 1-2007). Tr. 26-27.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1760
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0221.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.