DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Sư phạm >
Sinh thái học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1753

Nhan đề: Nghiên cứu sự phân bố của các loài bò sát tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Vũ, Tuấn Anh
Người hướng dẫn: Đinh, Thị Phương Anh
Từ khoá: Bò sát
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1753
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.103.pdfToàn văn19,78 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt240,09 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback