Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1752
Title: Huy động vốn qua ngân hàng để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Mạnh Kỳ
Keywords: Ngân hàng
Huy động vốn
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 1 -1/2007, Tr. 52-54
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1752
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0417.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.