Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1751
Title: Xây dựng một số tình huống có vấn đề trong dạy học môn Khoa học lớp 5 thông qua sử dụng đa phương tiện
Authors: Dương, Giáng Thiên Hương
Keywords: Dạy học
Đa phương tiện
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 157-(kỳ 1-3/2007). Tr. 36-37.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1751
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GD_0218.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.