Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1749
Title: Nghiên cứu mối tương quan về sự tích lũy Cu, Pb, Cd trong trầm tích và một số loài động vật hai mảnh vỏ tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Authors: Phạm, Văn Nguyên
Advisor: Phạm, Thị Hồng Hà
Keywords: Động vật hai mảnh vỏ
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1749
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.69.pdfToàn văn6.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt493.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.