Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1748
Title: Làm gì để công khai, minh bạch về tình hình tài chính đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập WTO?
Keywords: Tài chính
Doanh nghiệp
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, Số 17(239), Tr. 21-23
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1748
Appears in Collections:Tài chính - Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TC_0419.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.