Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1747
Title: Nghiên cứu tương quan giữa thành phần và sự phân bố của giun đất với chất lượng đất và phương thức canh tác ở một số vùng sản xuất rau của thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Authors: Phạm, Thị Quỳnh Thảo
Advisor: Phạm, Thị Hồng Hà
Keywords: Giun đất
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1747
Appears in Collections:Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.90.pdfToàn văn5.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt158.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.